top of page
LOUNGE 900.jpg

FJÄRDE AP-fonden

 

När Fjärde AP-fonden skulle bygga om och inreda sitt befintliga kontor efterfrågades ’ordning och reda’. Det blev i stället Ordning&Poesi. 

 

Skräddarsydda lösningar för bättre ordning. Målerisk färgsättning och assymetriskt formspråk för ett mer poetiskt tilltal. 

 

Nya mysiga pausytor gör det roligare att umgås. En anledning att inte jobba hemma.

 

I huvudsak återbrukades lös inredning och bef. ytskikt. Ny atmosfär med färg och ljus förändrade allt. Problem med ljudmiljön åtgärdades med snygga eller dolda akustiklösningar.

'ORDNING & POESI'

Projekttyp

Beställare

Uppdragsgivare

Roll

Kompetens

Färdigställt

Illustrationer

Kontor

Fjärde AP-fonden, Stockholm

Tenant&Partner

Ansvarig inredningsarkitekt

Inredning/Färgsättning/Ljussättning/Akustik/Formgivning

2022-23

Marie Dreiman

MINGEL.jpeg

Fönsterlösa rum blev nya favoriter med färg, ljus och bra akustik.

Konsten ur samlingen hittade hem.

Konstsamlingen hängdes om i ny färgsättning.

Nytt ljus på konsten

Färg och ljus i vanligen oprioriterad utrymmen bidrar till helhetsupplevelsen.

Pausyta för samtal och umgänge.

Nya ljudklassade glaspartier för genomsikt men separerade 'klimatzoner'.

TRIVSEL 900.jpg

'Hemma bra men på jobbet bäst!'

bottom of page