top of page
VERKSAMHET

VERKSAMHET

 

FILTER STUDIO är ett inredningsarkitektkontor med särskild kompetens inom färgsättning, ljussättning, akustik och formgivning. Att vi upplever miljöer med alla sinnen är en utgångspunkt. Vi gör miljöer med atmosfär och identitet som stödjer och speglar verksamheter. 

 

Inredning av kontor hör till kärnverksamheten men typen av projekt varierar från mötesplatser som kultur- och lärmiljöer till K-märkta miljöer och utomhusprojekt. Ibland produktformgivning och platsspecifika konstnärliga gestaltningsprojekt.

 

Vi gör illustrativa presentationer och ritningar i 2D och 3D som är lätta att förstå, vilket är en del i vår ambition att bjuda in och göra alla delaktiga i arbetsprocessen. 

Med lyhördhet för kundens behov och strategiska mål är vi rådgivare och partner under hela processen tills allt är på plats.

 

Vi kan i nära samarbete med projektledare och upphandlare erbjuda en helhetslösning med beställning, leverans och montering under trygga former.

PROCESS & METOD

PROCESS & METOD

Hur ska det funka? Hur ska det kännas? Till synes banala frågor men vars svar ger riktning, innehåll och en gemensam vision i varje projekt. Med en tydlig intention genomförs ett kreativt och produktivt samarbete tillsammans med kund och alla aktörer i ett projekt.

 

En tidplan med strategiska etapper och delmål gör vägen både rak och djup och effektiv. Med nyfiken och empatisk analys som inledning på projektet genereras överraskande lösningar och uttryck, unika för varje projekt.

Och det bästa av allt – det blir inte alltid som man tänkt sig - utan mycket bättre. 

TEAM

 

 

Filter Studio är ett tajt team med underkonsulter med olika specialkompetenser. Vi har erfarenhet från många projekttyper som kontor, kultur- och lärmiljöer, publika verksamheter, restaurang, hotell, bad/spa, K-märkta miljöer och restaurering.

 

Tillsammans tar vi ansvar för helheten och detaljerna i varje projekt och vi drivs alla av ambitionen att göra miljöer där människor trivs och verksamheter frodas. 

Se MEDARBETARE

MARIE DREIMAN
Marie-Dreiman_w.jpg

MARIE DREIMAN

 

Marie Dreiman är inredningsarkitekt SIR/MSA och formgivare MFA med lång erfarenhet bl a från flera större och mindre arkitektkontor.

MD håller kursen 'Färgsättning för arkitekter' genom Sveriges Arkitekter och föreläser om färg, estetik och arkitektur. 

 

MD undervisar på Beckmans Designhögskola och har varit lektor i textildesign på Konstfack och professor på Textilhögskolan i Borås.

Aktuellt: Mattkollektionen CURVED COLOURS för Dahl Agenturer. 

FILTER-ankare

FILTER

 

FILTER STUDIO hanterar öppna planlösningar med allt vad det innebär av kvalitéer och utmaningar. Genom att laborera med skikt och material med olika egenskaper och med alla sinnen i åtanke skapas olika ’klimatzoner’ för olika funktioner. 

Om man inte har väggar, vad har man då? Jo filter som filtrerar bort det oönskade som t ex. ljud, ljus eller sikt. 

Curtain-Wall_w.jpg
Siktfilter_w.jpg

Siktfilter KNOTTED WALL

Ljusspridare 'CURTAIN WALL'

GLASPARTI 900.jpg
IBM-collaboration_w.jpg

Akustik- och siktfilter

Klimatfilter. Ljudklassat specialritat glasparti mellan klimatzoner. 

LAB

LAB

 

Vi värdesätter att laborera med material och tekniker bredvid uppdragen. Utan att säkert veta vad som kommer ut av det. Det är en källa till ny kunskap.

 

Hur gör man när man hittar på? Att 'våga inte veta' är en bra början.

 

Med intention och improvisation blir det ofta något intressant. Om man litar på sin intuition. Det är tre bra ord på ’I’! 

RAW-TABLES_w.jpg
Curved-Colours-process_w.jpg
contact
bottom of page