top of page

FILTER

 

Om man inte har väggar, vad har man då? Jo filter som filtrerar bort det oönskade som t ex. ljud, ljus eller sikt. 

 

FILTER STUDIO gillar filter och hanterar gärna öppna planlösningar med allt vad det innebär av kvalitéer och utmaningar. Genom att laborera med skikt och material med olika egenskaper och med alla sinnen i åtanke skapas ’klimatzoner’ för olika funktioner. 

Curtain-Wall_w.jpg

Ljusspridare Curtain Wall

Siktfilter_w.jpg

Siktfilter KNOTTED WALL

IBM-collaboration_w.jpg

Akustik- och siktfilter

VERKSAMHET
Pa-jobbet_w.jpg

På jobbet

VERKSAMHET

 

FILTER STUDIO är ett inredningsarkitektkontor i Stockholm. Kärnverksamheten är inredning av kontor vilket ger tillfälle att tillämpa kunskap och intresse för färg, ljus, material och mönsterverkan. Akustik och textil hör också till kompetenserna. Att vi upplever miljöer med alla sinnen är en utgångspunkt.

 

Erfarenhet från många typer av projekt finns men ett särskilt intresse gäller mötesplatser i alla sammanhang och gärna i kultur- och lärmiljöer, liksom K-märkta miljöer från olika epoker. 

 

’Första intrycket’ är ett koncept för att inreda de miljöer som leder vidare till andra, som entréer, foajéer, lobbies, receptioner med syfte att ’sätta en ton’ som påverkar upplevelsen av övriga miljöer. Med platsspecifik formgivning i olika material och tekniker kan unika verk realiseras.

 

FILTER STUDIO gör ritningar och presentationer som är illustrativa, i färg och lätta att förstå, vilket är en viktig del i att inkludera och göra alla delaktiga  i designprocessen. 

 

Kontoret delas med flera mindre arkitektföretag och vi samarbetar i nätverk och med underkonsulter inom flera discipliner.

PROCESS & METOD

PROCESS & METOD

Hur ska det funka? Hur ska det kännas? Till synes banala frågor men vars svar kan ge riktning, innehåll och en gemensam vision i varje projekt. Med en tydlig intention kan ett lekfullt och produktivt samarbete genomföras tillsammans med alla parter i ett projekt.

 

En tidplan med strategiska etapper och delmål gör vägen både rak och djup men effektiv. Med nyfiken och empatisk analys som inledning är det ’djupet’ som genererar överraskande lösningar och vackra och roliga uttryck, unika för varje projekt. Ju mer ’djupdyk’ i början (frågor och analys) desto rakare process på slutet!

 

Och det bästa av allt – det blir inte alls som man hade tänkt sig - utan mycket bättre. 

Konstruktiv-process_w.jpg

Konstruktiv process

MARIE DREIMAN
Marie-Dreiman_w.jpg

MARIE DREIMAN

 

Marie Dreiman är inredningsarkitekt SIR/MSA och formgivare MFA med erfarenhet från flera större och mindre arkitektkontor. MD har också varit lektor och professor i textildesign på Konstfack respektive Textilhögskolan i Borås. Den pedagogiska rollen förvaltas i form av kurser i bl a färgsättning genom Sveriges Arkitekter och föreläsningar om färg, arkitektur och estetik. 

LAB

LAB

 

Hur gör man när man hittar på? Svar: man ’håller på’. Intention + improvisation kan bli något bra, om man litar på sin intuition. Det är tre bra ord på ’I’! 

 

FILTER STUDIO håller på. 

RAW-TABLES_w.jpg
Curved-Colours-process_w.jpg
contact
bottom of page