top of page
FÖRSTA INTRYCKET

PROJEKTTYPER

 

 

FÖRSTA INTRYCKET

 

Upplevelsen av en ny miljö är omedelbar och uppstår innan vi hunnit tänka. Alla sinnen aktiveras. 

 

’Första intrycket’ är ett koncept för att inreda de miljöer som leder vidare till andra, som entréer, foajéer, lobbies och receptioner med syfte att ’sätta’ ett intryck som påverkar upplevelsen av övriga miljöer. 

 

I vitt skilda miljöer har vi gjort ett första intryck med karaktär och identitet som speglar verksamheten och attraherar inte bara ögat.

Se projekt Första Intrycket

Första intrycket med sol.jpg

'VI GÅR TILL MUSÈET!'  Östergötlands Museum

En-glanta-mitt-i-city_w.jpg

'EN GLÄNTA MITT I CITY'  Entré Storebrand

3-Entre-flygterminal.jpg

'JUPITER'  Entré Arlanda

2-Foaje.jpg

Entré, reception. Bokförlaget Natur& Kultur

KONTOR

KONTOR

Hur ska det funka? Hur ska det kännas? Genom att ställa frågorna och lyssna på svaren kan den verkligt aktivitetsbaserade arbetsplatsen ta form. Kontor där alla kan göra jobbet och trivs.  

I varje projekt strävar vi efter att förstå och utveckla kundens verksamhet för att uppnå maximalt värde i relation till budget.

Se projekt Kontor

 

AKUSTIK-ankare

AKUSTIK

 

I flera projekt har vi fått i uppdrag att lösa problem med ljudmiljön och dessutom gjort det snyggt. Lösningar som är en del av inredningen eller i princip osynliga men ändå gör jobbet. Vi har använt unika produkter som kan anpassas både i storlek och färg och placeras diskret.

 

Upplevelsen av en miljö är omedelbar och uppstår innan vi hunnit tänka, som ljud, som påverkar oss omedvetet. Andra personers röster är vi särskilt skapta för att urskilja och uppfatta men i en öppen miljö är det många ljud som distraherar och minskar förmågan att lösa arbetsuppgifter fokuserat och effektivt.

Vi skapar bra ljudmiljöer på kontor där människor mår bra och får jobbet gjort och mötesplatser där man kan höra varandra.

Se projekt Akustik

Grönt draperi.jpg

'VACKER AKUSTIK'  Akademikernas A-kassa

Rum 900.jpg
LJUS och MYS 1 900.jpg

'ORDNING och POESI'  Fjärde AP-fonden

IBM Malmö

KULTURMÖTESPATSER

MÖTESPLATSER

Med kulturen i fokus blir mötesplatsen särskilt levande, något att mötas kring. Vi vill sänka tröskeln till konst och kultur med ett tilltal som bjuder in alla och inspirerar till samtal och möten.

I många projekt har vi skapat plats för händelser där människor möts och kommer i kontakt med varandra och kan skapa band, på arbetsplatser och i publika miljöer.

Se projekt Mötesplatser

K-MÄRKT

K-MÄRKT

Att vistas i en miljö som en gång byggts med omsorg är en ynnest. Att som arkitekt axla en ombyggnad kräver gehör för tidens särdrag, för ursprungliga intentioner och förmågan att vikta det mot samtidens behov och förväntningar.

 

I byggnader från skilda tider har vi genomfört transformationer av antikvariskt värdefulla miljöer.