top of page
Stig_w.jpg

'Måste det vara rakt?'    - om linjens lätta böjning                    

Föreläsning

Vad är tycka om? En banal fråga med många svar. Och skönhet - vad är det? Är vi överens om vad som är vackert? Vacker arkitektur? Nej svallvågorna går höga. 

Att prata om det vackra kan kännas obekvämt. Vi väljer ofta att i stället prata om god arkitektur. Hur blev det så? Vad är det som liksom omärkligt puttat oss in i en överenskommelse om att hålla oss till funktion, teknik, nytta och ekonomi. Medan att prata om skönhet blir flummigt eller t o m genant. Som att någon börjar prata om sex. Många skruvar på sig. 

Vad tycker vi om? Egentligen? Vet vi ens det? Eller har vi lärt oss att argumentera för det kollektivt godkända. Det som uppfyller kriterierna.

Det finns ett ofta använt citat, att 'Arkitektur är som frusen musik.' Vad väcker det för association om inte rörelse och rytm? Men hur mycket av det som byggs idag ger en upplevelse av rörelse, som inte bara är statisk och generisk? Begränsat av resurser förstås men inte bara. Ligger inte en viss form av preferenser bakom den estetik som formar våra miljöer?

Kanske av okunskap och ovan? Gestaltningsförmåga är inte alla givna, liksom att vara musikalisk, att äga ett gehör. 

Intresserad av att få en föreläsning ordnad för er? Vill du veta mer? Mejla!  Ring!

Skissa.JPG
bottom of page