top of page
Forsgrenska_Badet_EF-09.jpg

Forsgrenska badet / Medborgarhuset


När badet ritades på 30-talet valdes det gröna kaklet för att efterlikna att bada utomhus. Startpallarna var av natursten och är nu omtolkade i helgjuten betong utifrån nya förutsättningar och placering. Det är ’fart’ i formspråket men de kan också fungera som en ’sten’ att sätta sig på vid bassängkanten. Tid&Otid som ledord för gestaltningen kommer till uttryck i den byggnadsantikvariska ambitionen liksom flirten med 30-talets formspråk som fångats upp i mönster i plattsättningen. Mönster som också är utformade av tillgänglighetskrav för att göra det möjligt för alla att kunna orientera sig i badet. Men också ’otid’ som ett uttryck för att släppa tiden och simma bara för njutning när badet inte längre behöver uppfylla tävlingskrav utan bara tjäna för rekreation.  

Inredning / platsspecifik formgivning / tillgänglighetsfärgsättning / antikvariskt

Forsgrenska badet i Medborgarhuset Stockholm. 

Stockholms Stad, Fastighetskontoret

Renovering/ombyggnad av badhus i kulturminnesmärkt fastighet från 1939. 

Konceptansvarig, handläggande inredningsarkitekt. Som anställd på Nyréns Arkitektkontor.

2020

Emil Fagander

Tid & Otid

Projekttyp


 

Plats

Beställare

Omfattning

 

Roll

Färdigställt

Fotograf    

Forsgrenska_Badet_EF-10.jpg
d_line.png
Forsgrenska_Badet_EF-08.jpg
Forsgrenska_Badet_EF-02.jpg
Forsgrenska_Badet_EF-01.jpg
P1020654.jpg
Forsgrenska_Badet_EF-04.jpg
Forsgrenska_Badet_EF-03.jpg
Fondvagg_vy1.jpg
Forsgrenska_Badet_EF-05.jpg
Forsgrenska_Badet_EF-06.jpg
POLLARE x.jpg
Golv-farg-badet-mdr-161130.jpg
bottom of page