top of page
Collage FÄRGKURS.jpg

'Färgsättning för arkitekter' - kurs

Hur gör du när du väljer nyanser i ditt arbete  som arkitekt? Hur stor är din färgpalett? Vill du behärska uppgiften bättre? Bli modigare?

 

Öka din kunskap om färg och ljus. Med rikt bildsatta föreläsningar, genom

övningar och erfarenhetsutbyte får du nya angreppssätt och metoder för

färgsättning. Du kommer garanterat att se nya nyanser efter den här kursen.


Sedan 2021 ges kursen 'Färgsättning för arkitekter' genom Sveriges Arkitekter med Marie Dreiman som lärare. Kursen har även genomförts på flera arkitektkontor.

Upplevelse av atmosfär i en miljö är omedelbar och omedveten. Som arkitekt vill

man kunna skapa en önskad atmosfär och då behövs kunskap om färg och ljus. Och ett användbart språk för färg.

Innehåll

Kursen innehåller flera föreläsningar på olika teman med utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter. För att förankra nya insikter ges övningar. Kursen orienterar i färgsättning i olika typer av miljöer och omfattar även tillgänglighetsfärgsättning

och exteriör färgsättning. Olika perspektiv på färg historiskt och i olika kulturer ger inspiration och kunskap.

Intention

Kursen syftar till att både inspirera och ge ny kunskap inom både teori och praktik. Med nya ord och begrepp, insikter och metoder som ger ny förtrogenhet fortsätter utvecklingen efter kursens slut. Intentionen är att stimulera deltagarnas seende, våga lita på det, bli modigare och kunna argumentera för sina förslag. Att erövra en vokabulär, ord och begrepp för att kunna prata professionellt om färg både kollegialt och med beställare. 

Nästa kurs genom Sveriges Arkitekter i Stockholm 11-12 april 2024. Kolla här!
Anmäl ditt intresse för kurs på Sveriges Arkitekter HÄR!
Intresserad av att få en kurs eller föreläsning ordnad för er? Vill du veta mer? Mejla!  Ring!

Skissa.JPG
bottom of page