top of page

FILTER STUDIO

Vi är ett inredningsarkitektkontor med särskild kompetens inom färg- sättning, ljussättning, akustik och formgivning. Att vi upplever miljöer med alla sinnen är en utgångspunkt. Vi gör miljöer med atmosfär och identitet som stödjer och speglar verksamheter och människor

Se mer OM oss

bottom of page